Scroll Top

За нас

                                      

 

Видение  “Интернационален Християнски Център“        

                                “Исус е Господ“

Интернационален Християнски Център “Исус е Господ” e  официално регистриран  през 2005 година в Дирекция по вероизповеданията.

 От създаването си, центъра има  видение  от Бога, живот на молитва, мисионерство, основаване на нови църкви, изграждане на лидери, обучаване  и подготвяне на ученици за евангелието.  Обучаване на служители в петкратното служение, както следва: Апостол, Пророк, Евангелизатор, Пастор и Учител за да екипира Божия народ. 

Също така  търсене на отпаднали души, за да се завърнат в божието стадо, подпомагане на  църкви  за възстановяване  и изграждане на тялото Христово. Видението, което имаме, е основано на великата заповед, която нашият Господ Исус Христос остави на всички нас, които можем да се наречем Негови ученици, а именно Марк. 16: 15 – „И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” 

Желанието на  И.Х.Ц. “ Исус е Господ “  е  да се  евангелизират места в които не е познато действието на Божият Святи Дух. Ние искаме да запознаем хората с техният Спасител и всички заедно да достигнем до по близко взаимоотношение един с друг в тялото, както Той нарича своята църква. Видението което Интернационален Християнски Център Исус е Господ  има е, всеки да има лична среша с Бога и разбиране за Неговият спасителен план. Молейки се, да се покланяме  на Бог с дух и истина. И когато се проповядва Словото на Бога да има осъзнаване, че общението, което е възможно единствено и само от Светия Дух, в Христа Исуса. Бог е творец и Той желае да изгражда нас като отделни личности. Ние желаем да бъдем инструменти, чрез които Той да изгради Царството Си на земята.

От 2005 година година  ние виждаме как видението започва да работи в нас. Бог ме изпраща в Италия и там се основават няколко църкви и молитвени групи. От 2005 година ежегодно се правят конференции и семинари. Можем само да благодарим за всеки един от вас, които се молехте за нас и за служението,  вярвам че наградата ви е голяма.  

Така и в България имаме вече няколко регистрирани църкви към нашето вероизповедание. За нас приоритет е молитвата, хвалението, поклонението и изграждащото слово. Ние можем да бъдем благословени  от духовното  ново раждане. Ние можем да видим проявлението на славата на Бога. Ние можем да видим изпълнението на обещанията на Бога.

Всичко това за Негова Слава,

Амин.

Translate »