Scroll Top

Верю

Исторически Корени

Интернационален Християнски Център Исус е Господ“, е самоуправляема християнска общност.Той наследява вековните корени традиции на протестантството, възникнало на територията на стара Европа и разспространило се във всички континенти превръщайки се в преобладаващото вероизоведание на най развитите държави в света. Историческите корени на евангелските протестански църкви в България водят началото си в далечната 1868 г. и на петдесятното движение възникнало в началото на 20 век.изповядва и практикува „Символ на вярата“: Вярваме в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.И в единия Господ Исус Христос, Божия Син, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и от Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има край. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който изхожда от Отца, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

Вероизповеданието изповядва и приема следните  доктрини

1. Бог -Отец : Бог е създателя на всичко .Той е съвършен и непроменяем всезнаещ всесилен изкупител на човечеството ,(Бит 1;1,Исая 43:11,Евангелие от Матей 28:19)

2. Синът Исус Христос : Исус е съвършен Бог и съвършен човек. Който е бил заченат от Святи Дух и роден от девицата Мария . Той умря на кръста като жертва за греховете ни и възкръсна от мъртвите за нашето оправдание и сега е отдясно на Отца като наш Върховен Свещеник и Защитник ( Евангелие от Матей 1;23, Деяния на Апостолите 7:56 Послание на Ап Павел до Тимотей 2:5, Послание на Павел до Евреите 4:15

3. Святи Дух : Като трета личност на Триединството, Святи дх , който изхожда от Отца е изпратен от Бога на вярващите след възнесението на Исус ,за да ги упътва
във всички истини ,да осъжда света за грях и да дава сила на вярващите като Божии синове Евангелие от Йоана 14:26,16:7-І8, 16:13.

4. Човекът : Човекът е бил създаден по Божии образ и подобие да владее над творението но е изпаднал в грях като се е разбонтувал срещу Бога Тази посъпка е отделила човека от Бога и следователно човека е станал роб на греха и се нуждае примирение и Спасител за да достигне положението за което е създаден ( Битие 1:3, Послание на Павел до Римляните 10:9-10)

.5. Изкуплението; Изкуплението е било възможно само чрез пролятата кръв наИсус Христос , който е заплатил цената чрез Своята смърт и Възкръсение и сега човекът има достъп до спасението което е дар от Бога .Хората могат да получат своето спасение единствено чрез покаяние за греховете си вяра в Христовото дело на кръста и кръщение в Господното име . (Послание на Ефесияните 2:8-9, Послание на Римляните 5;12-21,6;23)

6. Боговдъхновеност на Писанието ; Стария и Новия завет на Библиата са Боговдъхновеното Слово на най вишият авторитет за цялата вяра и практика на християнина ( 2Тимотей 4;15-17) Библията се състои от общо 66 книги които са канонизирани от които 39 книги са в Стария Завет и 27 книги са в Новият Завет,

7. Църквата: Вселенската Христова Църква се съставлява от всички новородени християни , които представляват Христовото тяло тук на земята .Видимо ни се разкрива чрез местните поделения ( Откровение на Йоан 2:1, 2 Послание на Павел до Коринтяните 11:28)

8 Кръщението в Святи дух ; Кръщението в Святи дух е за прослава на Исус Христос .То дава сила на Вярващите за праведе живот и служение . Тази опитност е нещо различно от опитността на новорождението и за нея свидетелства първоначалният белег – говорене на други езици , според както Божият Дух дава способност да се говори ( Деяния на Апостолите 1;8 и 2;14)

Богослужебните практики на вероизповеданието са;

Проповядване и поучаване на Библията
Молитви
Хваление и поклонение
Господна трапеза
Ръкополагане на служители
Кръщения
Венчавки и Погребения
Миропомазване
Благославяне на деца
Служение чрез духовни дарби
Translate »